Okategoriserade

Den svenska bostadsmarknaden

Det verkliga svaret på varför bostadsmarknaden i Sverige inte kraschar
Sedan början av denna bostadsmarknaden cykel, många analytiker, ekonomer och affärsmän har förutspått en krasch kommer. I slutet förutspådde exempelvis den svenska ekonomiska myndigheten SEB att fastighetspriserna skulle stiga under andra halvåret och fortsätta stiga under de kommande månaderna. Bara några dagar senare sänkte SEB sin prognos och hävdade: ”Ekonomer har inte kunnat ge några solida bevis för att fastighetsprishöjningar kommer att fortsätta, eller faktiskt kommer platå”.

En liknande analys gjordes också av RBC som hävdade att om den nuvarande marknadsutvecklingen fortsätter kommer Sverige att få allvarliga problem med fastighetsmarknaden. Sedan förutspår samtidigt en kraftig nedgång i fastighetsförsäljningen under de kommande månaderna, vilket leder till en kraftig nedgång i antalet bostäder på marknaden.

Marknads analys

Om du tror att den höga nivån på bostadspriserna och hög efterfrågan på bostadsägande är indikatorer på en bostadsmarknad som är på väg mot en krasch, då kanske du vill ompröva. För det första råder det ingen tvekan om att priset på alla typer av bostäder i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren. Det är dock viktigt att notera att efterfrågan på bostadsfastigheter i Sverige inte är en absolut monolit. Det finns delar av landet där bostadspriserna ligger långt över det nationella genomsnittet, och områden där de fortfarande ligger långt under det nationella genomsnittet. Frågan är, vad exakt orsakade dessa prishöjningar?

I en snabb titt på siffrorna, kommer du snabbt se att orsakerna till att det finns fler bostäder som säljs än det finns köpare är inte helt klart. En förklaring kan vara att köpmarknaden har avtagit på grund av effekten av globala marknader och finansiella elände. Att Den svenska bostadsmarknaden har varit relativt stabil de senaste åren kan vara ytterligare en orsak till den stabila efterfrågan.

En annan teori om orsaken till de senaste årens stigande bostadspriser i Sverige kan vara relaterad till tekniska förändringar. Till exempel är det troligt att ett större antal enskilda personer som flyttar in i större städer innebär att det finns mycket fler bostäder tillgängliga. En annan förklaring är att antalet ensamstående som gifter sig och skaffar barn påverkar efterfrågan på fastigheter. Detta innebär att med utbudet av lägenheter och hus som kontrolleras av par, har efterfrågan mer än fördubblats.

Den ökade efterfrågan på bostäder hänger naturligtvis direkt samman med det ökande antalet unga familjer och låginkomsttagare som flyttar till Sverige. Även om det är sant att Sverige har fler låginkomsttagare än andra länder i världen betyder det inte nödvändigtvis att det inte finns några låginkomsttagare i Sverige. Trots det innebär de högre inkomsterna i medelklassen, tillsammans med att Sverige har haft en stark tillväxt i sin ekonomi och levnadsstandard, att befolkningens behov har förbättrats.

En annan teori är att efterfrågan på bostäder i Sverige har ökat på grund av att det är ett av de mest populära europeiska länderna för pensionärer att bo i. Om man tänker på det förstår man väl att efterfrågan på svenska bostäder är hög eftersom det finns många äldre som är nära pension i det här landet.

En tredje förklaring till ökningen på bostadsmarknaden är att svenska fastighetsutvecklare har ökat mängden aktier de erbjuder till reducerade priser till följd av den ökande efterfrågan. Naturligtvis är detta bara en anledning till de stigande bostadspriserna, och det finns andra också.

Så bostadsmarknaden i Sverige är inte dömd till en krasch. Medan priserna har stigit under de senaste åren ligger de fortfarande långt under de historiska genomsnitten för den svenska bostadsmarknaden.

Besök consent.se för vidare information.