Ekonomi

Lägg upp en kalkyl!

Räkna på det värsta!

” Det bästa sättet att försäkra dig om att du gör en investering du kan känna dig trygg med är att göra upp en kalkyl som är så deprimerande som möjligt. Förutom de obligatoriska utgifter såsom fastighetsskatt, ränteavbetalningar och eventuella amorteringar på lånet, räkna också med högsta möjliga driftskostnader och lägsta möjliga hyresintäkter. Räkna också med högsta möjliga försäkringspremie, om du inte redan fått en offert från ett försäkringsbolag. Sätt ett högt tak på oförutsedda utgifter. Om du trots mycket pessimistiska beräkningar ändå kommer fram till att du kommer att göra en vinst, bör fastigheten du har i åtanke vara en god investering. ”

Läs hela artikeln om kalkylering!