Okategoriserade

Svetsa ihop stålbalkar

För att material som ska svetsas måste en viss tid fördrivas utan att materialet skadas. När tidsperioden har löpt ut måste arbetet stoppas och det skadade området måste bytas ut. Även när svetsar appliceras korrekt på metallytor kan de skadas av överdriven värme, så särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas om varmluftsverktyg används för svetsning.

Vid användning av luftpistoler för svetsning av metallytor måste systemet ställas in på ”stopp”. Detta tillstånd förhindrar att pistolen startar tills temperaturen är över en viss punkt, och systemet måste startas om vid den tidpunkten. Värmeexponeringen kan orsaka skador på ytan, som måste bytas ut. Högtemperaturbalkar är mycket svåra att svetsa. På grund av svårigheten att arbeta med dem är det nödvändigt att vidta särskilda försiktighetsåtgärder under driften av dessa balkar. Temperaturnivåerna måste kontrolleras regelbundet för att undvika skador på svetsen. Värmeventiler måste skyddas från balkarna, eller de kan förstöras av höga temperaturer.

Det finns olika försiktighetsåtgärder att använda vid svetsning tunna metallbalkar, som antingen kan vara tunn eller tjock. Processen för svetsning tunna metallbalkar kan utföras på flera sätt. Dessa inkluderar direkt, indirekt, fackla och ugnssvetsning. Direkt svetsning kan utföras för att montera balkar och ansluta delar med ett öppet utrymme som inte kunde användas. Detta görs genom att montera balken på en vinkel som är vinkelrät mot arbetet. Vid arbete med balkar ska bågen löpa från arbetsdelen till basen.

Den indirekta metoden använder en utflytning. Denna metod är vanligare, eftersom den använder mindre värme än den direkta metoden. En liten låga som inte når metallen placeras på en metallguide, som drar lågan direkt till ytan som måste svetsas. Fackelsvetsning används också i den indirekta metoden. Denna metod är inte lika vanligt, eftersom de flesta människor föredrar att svetsa med den indirekta metoden. Fackla svetsning använder en ficklampa för svetsning i metall eller kolstål. Ugnssvetsning används för att montera balkar och sammanfogar dem för att använda ett verktyg som kallas utlösare. Detta är en metallenhet som kan flytta från en plats till en annan, antingen arbetsstycket eller basen som delen är monterad på. Det är den bästa metoden för svetsbalkar eftersom det inte kräver några särskilda försiktighetsåtgärder.

Byggmaterial

Svetsning av balkar är mycket viktigt för olika ändamål. De vanligaste balkarna är för konstruktion. Stolpar kan användas för att fästa plana ytor till alla strukturer, såsom byggnader, fundament, broar, uppfarter, stödmurar, trappor och många andra ytor. Vertikala balkar ändar är fästa vid stolpar, medan horisontella balkar kan fästas på hörn av väggar. Med några få undantag kan de flesta vertikala och horisontella balkar monteras på antingen en järn- eller stålstolpe. Med denna typ av konstruktion är det viktigt att svetsa balkar, eftersom stolpen kan bli varm under driften av balken.

Vissa byggprojekt kräver balkar att har en svetsad yta, såsom att bygga ett staket, ett däck, ett steg, eller väggar. Vissa av dessa projekt kräver inte en svetsad yta, såsom att bygga en asfalt uppfart. Med alla typer av projekt kräver dock balkar särskilda försiktighetsåtgärder, såsom den som diskuteras ovan. Eftersom installationen av dessa balkar kan ta många olika sätt, måste deras användning övervägas noggrant. Svetsning bör användas noggrant, för att minimera risken för att strålen skadas.

För vidare information om hantverkstjänster, se denna sida storviksbygg.se.